DTM

HELSINKI

SR-1- merkinnällä suojellun osittain kaksikerroksisen Teurastamo-rakennuksen kahden varastohallin käyttötarkoituksenmuutos yökerhoksi. 744 k-m2. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu. 21-