KESTÄVÄ RAKENTAMINEN

Meidän rakennusalan toimijoiden on löydettävä keinoja rakentaa ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Yksinkertaisimmin tämä toteutuu hyödyntämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä paremmin, esimerkiksi saattamalla vajaakäytöllä olevia rakennuksia uudelleen käyttöön tai täydennysrakentamalla olevaa kaupunkia. Korjaamalla vanhaa estämme turhien päästöjen syntymisen ja vaalimme samalla rakennusperintöä. Uudisrakentamisessa suosimme puuta, ja tutkimme mielellämme myös kierrätysmateriaalien käytön soveltuvuutta.

KORJAUSRAKENTAMINEN

Vanhojen rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten parissa toimiminen on meille tuttua niin suunnittelijoina kuin rakennuttajanakin. Kohteina on ollut kaikkea boutique-hotellista ullakkoasuntoihin. Korjatessa kunnioitamme rakennuksen historiaa ja pyrimme nostamaan alkuperäiset piirteet uuteen loistoon. Rohkenemme myös lisätä uusia kerrostumia, ja moniin korjaushankkeisiimme liittyy laajennusosia.

KAUPUNKI- JA KIINTEISTÖKEHITYS

Meillä on omaa sekä aiempaan työhistoriaan pohjautuvaa kokemusta kiinteistökehityksestä ja laajempien kaupunkikehityshankkeiden konseptoinnista aina asemakaavan muuttamiseen asti. Korjausrakentamisesta, rakennuttamisesta sekä hankekehityksestä hankkimamme kokemus auttaa meitä ymmärtämään niin kiinteistön omistajan, kaupungin kuin museoviranomaisten näkökulmaa. Kiinnitämme myös erityistä huomiota elävän kaupunkiympäristön luomiseen.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Täydennysrakentamisessa olemme erityisen perehtyneitä historiallisten miljöiden täydentämiseen. Olemme suunnitelleet lukuisia kohteita ikoniseen Porvoon keskustaan. Parhaillaan työn alla on myös muun muassa pienkerrostalo Helsingin ydinkeskustaan.

PUURAKENTAMINEN

Puu on meille tuttu ja mieluisa rakennusmateriaali. Olemme suunnitelleet useita massiivipuurunkoon perustuvia asuin- ja ravintolarakennuksia. Meiltä löytyy myös kokemusta puukerrostalojen suunnittelusta.